Koniec dotacji unijnych?

„Niejeden przedsiębiorca dziękuje niebu za biedę, która mu pokazała, że najlepszy kapitał ma w swojej głowie, a nie w pożyczkach bankowych.” – mówił Henry Ford. 

Jednak każdy biznes potrzebuje inwestycji. Skąd wziąć pieniądze na rozwój, szczególnie małych i średnich firm?

Przeważnie to młodzi przedsiębiorcy, którym brak historii kredytowej, mają trudności z pozyskaniem wsparcia kredytowego. Banki niechętnie udzielają pożyczek osobom, których projekty są obarczone znacznym ryzykiem niepowodzenia. UE wspiera finansowo te inicjatywy, które nie mają większych szans na pozyskanie finansowania z pozostałych źródeł. 

Niebezpieczny instrument finansowy

Dotacje unijne bywają określane najbardziej niebezpiecznym instrumentem finansowym, z jakim zetknęliśmy się po okresie transformacji. Jednak wielu przedsiębiorców korzystało z bezzwrotnych dotacji, aby ich firma mogła się rozwijać. 

Czy łatwe pieniądze rozleniwiają albo demotywują? Ci którzy korzystali z bezzwrotnego wsparcia, wiedzą, jak długą drogę po te łatwe pieniądze trzeba przejść. Z dotacji należy się rozliczyć. Trzeba wykazać dokładnie, na co zostały wydane środki, utrzymać wskaźniki, przestrzegać wielu procedur. Oczywiście nie możemy porównywać ze sobą wsparcia z urzędów pracy, pomocy de minimis i wsparcia na duże inwestycje, głównie na produkcję.

Dotacje nadal w cenie

Mimo częściowej transformacji pomocy w stronę instrumentów zwrotnych, zainteresowanie dotacjami nie słabnie. Przykładowo, w ramach działania 1.3. RPOWP – Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – w latach 2016-2018 (w trakcie 3 naborów) złożono 269 wniosków. Dotyczyły one inwestycji o łącznej wartości 1 mld 954 mln złotych! Wartość wnioskowanej dotacji wyniosła 834 mln zł. Z tej puli ostatecznie wsparcie uzyskało 95 projektów, czyli ok. 35% wnioskujących ją otrzymało. 

Powyższe kwoty pokazują, że zainteresowanie dotacjami pozostaje bardzo wysokie — zwłaszcza jeśli porównamy je do instrumentów zwrotnych. Wartość wniosków o dotację w tym konkretnym działaniu skierowanym do przedsiębiorców jest 14 razy większa niż cała pula środków przeznaczonych na instrumenty zwrotne w ramach osi I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Co więcej, mimo promocji funduszy pożyczkowych wspieranych ze środków dotacyjnych, kolejek chętnych nie widać. Wynika to z faktu, że chociaż pożyczki udzielane są na preferencyjnych warunkach, to jednak trzeba te pieniądze zwrócić. A w przypadku inwestycji idących w miliony mówimy niejednokrotnie o dziesiątkach tysięcy złotych miesięcznie. Co więcej, w związku z niskimi wskaźnikiem WIBOR, oprocentowanie kredytów komercyjnych pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Stąd też znacznie niższe zainteresowanie pomocą publiczną udzielaną w formie instrumentów zwrotnych. Plusem pożyczek jest jednak niewątpliwie prostsza i szybsza procedura.

W przypadku dotacji złożenie wniosku oznacza skompletowanie szeregu dokumentów. Wnioski i biznesplany idą w setki stron. Procedura oceny to przeciętnie pół roku. W porównaniu z tym wypełnienie wniosku o pożyczkę wydaje się banalnie proste, a czas oczekiwania na decyzję liczymy w tygodniach, a nie miesiącach.

Wsparcie pozadotacyjne

Warunki zwrotnych instrumentów wsparcia finansowego dla firm w ramach programów Unii Europejskiej będą znacznie lepsze od tych, które można uzyskać w bankach, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych oraz u pośredników finansowych. Kredyty dla firm z UE będą niżej oprocentowane, a firmom łatwiej będzie uzyskać zdolność kredytową umożliwiającą ich zaciągnięcie. Pożyczki unijne zasilają nie tylko biznes, ale także finansują inwestycje związane z rewitalizacją, poprawą efektywności energetycznej, termomodernizacją, zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i sektorze publicznym.

30% mniej pieniędzy dla Polski z UE po 2020 roku

W kolejnej perspektywie finansowej mniejsza pula pieniędzy trafi prawdopodobnie do województwa mazowieckiego, które w obecnej perspektywie finansowej przekroczyło już poziom 75% PKB średniej unijnej (w tym wypadku wskaźniki winduje sama Warszawa, na terenie reszty województwa jest z tym różnie). Jednak nadal można uzyskać bezzwrotne dotacje na inwestycje, badania i rozwój, wzornictwo przemysłowe, doradztwo specjalistyczne, instalacje służące ochronie środowiska, odnawialne źródła energii, centra logistyczne, wspieranie zatrudnienia na obszarach NATURA 2000, wyjazdy na targi oraz internacjonalizację. Problemem może być natomiast skorzystanie z funduszy. Sporządzenie poprawnego wniosku o dotację z EFRR wymaga zapoznania się z licznymi dokumentami i aktami prawnymi oraz przygotowania idącej w setki stron dokumentacji aplikacyjnej. Ale nagrodą za to jest możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej nawet do 70% poniesionych kosztów.


Małgorzata Paszko

Małgorzata Paszko
Reprezentuje firmę Tomas Consulting S.A., która od 2002 roku pozyskała ponad 1,1 mld zł dotacji dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych.

 

You may like